De website van Mens Sana wordt ontworpen en onderhouden door HVH Systems bvba.
Omdat de privacy van personen belangrijk is, stellen HVH Systems bvba en Mens Sana het maximale in het werk om binnen het kader van hun activiteiten de contactpersonen te beschermen.
De website van Mens Sana verzamelt geen persoonsgegevens op permanente wijze.  Het voorziene contactformulier, waarbij iemand adresgegevens, telefoon en een tekst kan  ingeven, resulteert in het versturen van een mail naar Mens Sana. De mails worden beschermd  bijgehouden zolang nodig is en deze worden daarna permanent geschrapt. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard.
De website is ssl beveiligd (over https://).
Als ondanks de maximale maatregelen ter bescherming van de privacy er toch een inbreuk zou mogelijk zijn die veroorzaakt wordt via de website van Mens Sana Food, dan zal Mens Sana of HVH Systems bvba dit melden aan de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levensssfeer, zodra Mens Sana of HVH Systems bvba op de hoogte is van de inbreuk.
Zeer tijdelijk kan de toegang van een persoon gelogd worden door middel van het IP-adres. HVH Systems bvba of Mens Sana zal van deze informatie enkel gebruik maken in functie van eventuele nodige controles in verband met beveiliging tegen inbreuken. Zelf houden Mens Sana en HVH Systems bvba zich aan de regels om niet onnodig deze informatie te gaan gebruiken of misbruiken.
Mens Sana en HVH Systems bvba verwachten van iedere bezoeker, van ieder contactpersoon dat hij/zij zich eveneens aan de privacy-regels houdt.